Letter bariatric complications (NL)

Thank you to use this text to spread the information within your hospital.

 

Beste collega, 

B.OSS of Belgian Obstetric Surveillance System is een nationaal registratie en evaluatie-systeem van ernstige obstetrische complicaties. (www.b-oss.be)

Momenteel registreert B.OSS gedurende 2 jaar (01/01/2021 – 31/12/2022) chirurgische complicaties na bariatrische chirurgie in de zwangerschap.

Inclusiecriteria 

elke zwangere vrouw met bariatrische heelkunde in de voorgeschiedenis (pre-conceptueel) die zich presenteert met een van de volgende complicaties tijdens de zwangerschap: interne herniatie, invaginatie, volvulus, strictuur of ulceratie van de anastomosenaad, erosie of migratie van de maagband, of hernia cicatricalis.

Motivatie voor deze registratie

De incidentie van chirurgische complicaties tijdens de zwangerschap lijkt hoger in vergelijking met niet-zwangeren na bariatrische chirurgie.  Bovendien zijn chirurgische complicaties  tijdens de zwangerschap geassocieerd met bijkomende foetale morbiditeit en mortaliteit naast de morbiditeit voor de moeder. 

In een recente studie (Leal-Gonzalez et al, 2013) werd foetale en maternale sterfte geregistreerd in resp. 13.6% en 9% na de diagnose van een interne herniatie op basis van Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB). De doodsoorzaak is veelal te wijten aan darmnecrose en/of abdominale sepsis, na langdurig uitstel van een behandeling.  Symptomen zijn vaak aspecifiek waardoor de diagnose een uitdaging blijft voor de clinicus.

Naast epidemiologische gegevens (hoe vaak komen deze complicaties voor), kan deze nationale registratie ook informatie inwinnen over de klinische presentatie en risicofactoren voor een chirurgische complicatie in de zwangerschap. Zoals elke B.OSS registratie heeft de studie als doel om de kwaliteit van de obstetrische zorg te verbeteren.  

Bij een (mogelijke) casus

De registratie gebeurt via de B.OSS contactpersoon van elke Belgische materniteit.
Voor (naam ziekenhuis) is dit (uw naam)

U kunt me bereiken op (telefoonnummer en of emailadres)