Vacaturebericht medewerker B.OSS-BAMM

BOSS-BAMM

Het Belgian Obstetric Surveillance System (B.OSS) registreert en analyseert sinds 2012 ernstige zeldzame complicaties van de zwangerschap in België. Het doel van B.OSS is te leren uit deze zeldzame gevallen, om onze kennis te verruimen, maar ook om onze kwaliteit van zorg te verbeteren door bijvoorbeeld het opstellen van richtlijnen.
Sinds 2021 is het Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM) van start gegaan, met steun van de FOD Volksgezondheid. De bedoeling bij BAMM is:

 • eveneens te leren uit de zeldzame maternale sterftes die iedereen en vooral de betrokken zorgverleners sterk aangrijpen;
 • door analyse van de gebeurtenis aanbevelingen te formuleren die niet alleen de betrokken materniteit, maar alle Belgische materniteiten ten goede kunnen komen in de kwaliteit van zorg;
 • de maternale mortaliteitsratio in België met meer accuraatheid te registreren.

Functieomschrijving

Je wordt ingezet als Wetenschappelijke medewerker voor B.OSS en BAMM. De functie omvat:

De dagdagelijkse opvolging van de registratie en evaluatie van ernstige obstetrische complicaties in België, maw de lopende studies van B.OSS (Belgian Obstetric Surveillance System), onder supervisie van de B.OSS coördinatoren. Je staat onder meer in voor:

 • Opvolgen van de maandelijkse rapporteringsformulieren en aangemelde casussen
 • Onderhouden van regelmatige contacten met de B.OSS-contactpersonen, zeker in geval van achterstallige rapportering of onvolledige of ontbrekende vragenlijsten
 • Actualiseren van de goedkeuring door het Ethische Comité van de deelnemende ziekenhuizen
 • Samenwerken met onderzoekers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) en het Centre d’Epidemiologie Périnatale (CEpiP)

Het coördineren van de registratie en evaluatie van gevallen van maternale sterfte bij BAMM. Je staat onder meer in voor:

 • Organiseren van een lokale analyse onmiddellijk na aanmelden van een maternale sterfte
 • Bijwonen en coördineren van de lokale analyse in het ziekenhuis
 • Verzamelen van alle relevante dossiergegevens in het ziekenhuis
 • Organiseren van een nationale analyse door een team van experten via een online systeem en via een bijeenkomst twee keer per jaar
 • Terugkoppelen aan het ziekenhuis van de resultaten en aanbevelingen na afronden van de analyse
 • BAMM platform verder verbeteren

Het opstellen en verspreiden van diverse verslagen en rapporten. Je staat onder meer in voor:

 • B.OSS nieuwsbrief (jaarlijks)
 • Biennial report (2-jaarlijks)
 • Activiteitenverslag en geïntegreerd rapport van B.OSS registraties en BAMM-analyses gericht aan het FOD Volksgezondheid
 • Sensibiliseringscampagne voor gynaecologen en vroedvrouwen, bij uitbreiding voor huisartsen, Intensieve Zorgen artsen, spoedartsen, psychiaters, ...
 • Jaarlijks symposium

Het uitwerken van initiatieven ter verbetering van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, In samenwerking met de BOSS/BAMM coördinatoren en de FOD Volksgezondheid.

 • Juridische randvoorwaarden mortaliteitsanalyses uitwerken
 • Ondersteuning bij het omzetten van aanbevelingen naar acties (vervolgstudies, opstellen richtlijnen, ontwikkelen tools, sensibiliseringscampagnes, wijzigingen in de organisatie van zorg, …)
 • Ondersteuning van het implementeren van deze acties, in samenwerking met andere instanties
 • Opleidingen rond incident- en mortaliteitsanalyses organiseren voor kwaliteitscoördinatoren en andere zorgverleners
 • Ondersteuning bieden bij integratie van BAMM met andere lopende projecten en initiatieven van de FOD VVVL inzake kwaliteit en patiëntveiligheid (‘Adverse Events Taxonomie project’; ‘open disclosure’; …)

Profiel

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma (public health, epidemiologie, verpleeg-en vroedkunde…)
 • Je bent gepassioneerd door de kwaliteit van (obstetrische) zorg en het verbeteren daarvan
 • Je bent bereid flexibel te zijn in werk-tijd en -afstand (occasioneel avond-/weekendwerk, zich verplaatsen om lokale analyses bij te wonen)

Generieke competenties

 • Je communiceert vlot en empathisch op diverse niveaus
 • Je bent matuur en diplomatisch in delicate omstandigheden
 • Je verstaat de kunst van ‘discrete assertiviteit’
 • Je kan zelfstandig werken, alsook in een team met verschillende profielen
 • Je bent nauwgezet in administratief werk, bij het halen van deadlines en in je rapportering

Troeven

 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels: vlot spreken, lezen en begrijpen.
 • Eerdere ervaring hebben met verloskunde is een pluspunt.
 • Eerdere ervaring hebben met incidentanalyses is een pluspunt
 • Eerdere ervaring hebben met epidemiologie en registratiesystemen is een pluspunt.
 • Eerdere ervaring hebben in de juridische wereld is een pluspunt
 • Eerdere ervaring hebben binnen de FOD Volksgezondheid is een pluspunt

Organisatie: UZ Gent – FOD VVVL

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de FOD VVVL en meer specifiek met de cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid die deel uit van de Dienst Acute en Chronische Zorg van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg.
Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.
Diverse domeinen van de gezondheidszorg behoren tot het actieterrein van het DG: de organisatie, toegankelijkheid en financiering van de zorg, het ziekenhuisbeleid, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, de organisatie van de dringende medische en psychosociale zorg en hulpverlening, enz.

Aanbod

Je wordt tewerkgesteld op de FOD Volksgezondheid op basis van een samenwerkingsovereenkomst die afgesloten wordt met het UZ Gent. In het contract dat je afsluit met het ziekenhuis:

 • wordt het gebruikelijke barema van ziekenhuispersoneel toegepast, rekening houdend met je diploma en werkervaring
 • worden verlofdagen en bijkomende premies toegekend door het ziekenhuis

Salarisschaal:

Verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit. Je kan een loonsimulatie opvragen.

Troeven UZ Gent:

 • Een contractuele aanstelling 100% (eventueel 80%) van bepaalde duur (tot december 2024). Mogelijkheid tot verlenging.
 • Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt) en relevante ervaring uit de privésector (maximum 9 jaar).
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.
 • Een gunstige uurregeling en verlofregeling.

Selectieprocedure

 • Alvorens je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, zal er een CV-screening plaatsvinden. Dit zal gebeuren op basis van je CV en motivatiebrief.
 • De volgende stap bestaat uit een evaluatie van de competenties en je motivatie voor de functie tijdens een selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Stuur volgende documenten per email naar: karolien.benoit@uzgent.be (B.OSS-BAMM officer) en griet.vandenberghe@uzgent.be (hoofdonderzoeker, Gynaecoloog UZ Gent)

 • Een motivatiebrief
 • Je CV
 • Een kopie van je diploma

Heb je nog vragen

Dan kan je altijd terecht bij:
karolien.benoit@uzgent.be (B.OSS-BAMM officer)
griet.vandenberghe@uzgent.be (hoofdonderzoeker, Gynaecoloog UZ Gent)