Nieuwsbrief 15

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  15

Januari 2023

 

Het team van B.OSS en BAMM wenst u en uw familie een gezond en liefdevol 2023.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle gynaecologen (in opleiding), vroedvrouwen, anesthesisten, huisartsen en andere zorgverleners die mee waken over het welzijn van de zwangere vrouwen in België. Dank om deze nieuwsbrief verder te delen.

 

B.OSS registraties 2022

- Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy

- Complications of Bariatric Surgery in pregnancy

Inclusiecriteria

 

Complications of Bariatric Surgery in pregnancy

36 casussen werden gerapporteerd, 28 vragenlijsten zijn volledig en 8 vragenlijsten moeten nog aangevuld worden.

De registratie liep tot eind 2022. De komende maanden verzamelen we de laatste gegevens. Hierbij een laatste oproep om na te gaan of er in uw ziekenhuis, tussen januari 2021 en december 2022, patiënten waren met een chirurgische complicatie na bariatrie tijdens de zwangerschap.

Dank om navraag te doen bij de abdominale chirurgen in uw centrum. Achtergrondinformatie vindt u hier. Paulien Demulder (UG) volgt de registratie mee op.

 

Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy

Sinds januari 2020 werden 255 casussen gerapporteerd. 27 casussen werden geëxcludeerd omwille van te lage galzouten. 90 vragenlijsten zijn volledig en 138 vragenlijsten moeten nog vervolledigd worden.

De meeste casussen werden geregistreerd in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brussel.

Amandine De Monie (UA), Simona Saccà (ULB) en Osnat Cohen (UA) volgen de registratie  op.

 

B.OSS registraties 2023

- Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy

- Nieuw: Re-exploration after caesarean section

Inclusiecriteria

 

Re-exploration after caesarean section

Van januari 2023 tot december 2024 registreert B.OSS casussen van re-exploratie of laparotomie na keizersnede. Het doel is kennis verwerven over de incidentie in België, de uitkomsten, de risicofactoren en omstandigheden. Zo komen we mogelijk tot verbeteracties om de morbiditeit en mortaliteit die hiermee gepaard gaan te verminderen.

Deze registratie maakt deel uit van het INOSS-initiatief, gebaseerd op de studie van UKOSS in het Verenigd Koninkrijk (juni 2021 - mei 2022).

De registratie zal mee opgevolgd worden door Dorien Auman (UA) en Margheret Smalaj (ULB).

Achtergrond

 

Maandelijkse rapportering

B.OSS wordt gerealiseerd dankzij uw vrijwillige medewerking, wat geen evidentie is naast een meer-dan-vol klinisch takenpakket. Graag nogmaals een warme aanbeveling aan de B.OSS contactpersonen om regelmatig te rapporteren via de link in de maandelijkse oproepmail, ook indien er geen casus was.  Dit kost je enkele minuten en verkleint de kans op vergetelheid en gemiste cases. 

 

Belgian Analysis system for Maternal Mortality

 

https://mcusercontent.com/e7c1eb1d6646d62932f735f88/images/e97ef577-5b59-48e1-b2c8-c274daee9ca1.pngSinds de lancering van BAMM in januari 2021 werd een positief advies van het Ethisch Comité verkregen in 80 van de 101 centra in België, in 9 centra wordt dit weldra verwacht.

 

Number of maternal deaths registered during the last 2 years 2021-2022:

Timing

 

First trimester

4

Late (42dys – 1 year)

3

Peripartum – 42 days

22

Direct / indirect cause

 

Direct

9

Indirect

13

Unclear

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 werden 17 en in 2022 12 maternale sterftes aangemeld bij BAMM. Er is zeker sprake van onder-rapportering, voornamelijk van de sterftes vroeg in de zwangerschap of tot een jaar na de bevalling. Het is van belang dat BAMM ook bij andere disciplines aan bekendheid wint: huisartsen, intensivisten, spoedartsen, psychiaters, cardiologen... Daar kunt u aan bijdragen, door deze tekst te delen met collega's van andere disciplines in uw centrum en daarbuiten.

 

Elke maternale sterfte wordt in detail bekeken en dit is een tijdrovend proces. Alles wordt in goeie banen geleid door de BAMM officer. Achter de schermen van BAMM staat een nationaal team van 36 experten uit  verschillende disciplines, die zich buigt over de geanonimiseerde documenten en uiteindelijk tot aanbevelingen voor verbetering komt. In ideale omstandigheden zal het hele proces 16 weken in beslag nemen. Verder werkt BAMM met een dagelijks team van vier gynaecologen, en kunnen we voor de lokale analyse rekenen op de expertise van ervaren kwaliteitscoördinatoren verbonden aan de FOD.

 

Dat we kunnen leren uit de gedetailleerde analyse van maternale sterftes, wordt erkend door de FOD Volksgezondheid.  BAMM mag vanaf juli 2023 rekenen op extra financiering zodat een 2de BAMM officer kan worden ingezet. Er wordt bekeken hoe BAMM zich verder kan verankeren in bestaande FOD projecten voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

 

Graag willen we u allen hartelijk danken voor uw inzet voor B.OSS. Aarzel niet ons te contacteren bij verdere vragen.

Met vriendelijke groeten,

namens het B.OSS- en BAMM-team